Kotobukiya

Active filters

Muv-Luv Alternative...

Muv-Luv Alternative...

Regular price ¥3,630.00 -31% Price ¥2,505.00
 • Reduced price
 • New
Muv-Luv Alternative...

Muv-Luv Alternative...

Regular price ¥8,250.00 -31% Price ¥5,693.00
 • Reduced price
 • New
GUNHED 1/35 Plastic Model

GUNHED 1/35 Plastic Model

Regular price ¥11,880.00 -31% Price ¥8,197.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS EZ-034 Geno...

HMM ZOIDS EZ-034 Geno...

Regular price ¥11,220.00 -31% Price ¥7,742.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS EZ-015 Iron Kong...

HMM ZOIDS EZ-015 Iron Kong...

Regular price ¥15,400.00 -31% Price ¥10,626.00
 • Reduced price
Dark Mega Man (Mega Man...

Dark Mega Man (Mega Man...

Regular price ¥8,140.00 -31% Price ¥5,617.00
 • Reduced price
Mega Man (Mega Man Battle...

Mega Man (Mega Man Battle...

Regular price ¥7,480.00 -31% Price ¥5,161.00
 • Reduced price
Muv-Luv Alternative Total...

Muv-Luv Alternative Total...

Regular price ¥6,930.00 -31% Price ¥4,782.00
 • Reduced price
Sousai Shoujou Teien...

Sousai Shoujou Teien...

Regular price ¥2,200.00 -31% Price ¥1,518.00
 • Reduced price
Sousai Shoujou Teien...

Sousai Shoujou Teien...

Regular price ¥2,420.00 -31% Price ¥1,670.00
 • Reduced price
Evoroid S-EGR-06 SKY-EAGLE...

Evoroid S-EGR-06 SKY-EAGLE...

Regular price ¥3,080.00 -34% Price ¥2,033.00
 • Reduced price
Evoroid EVG-R01 JYRO-N...

Evoroid EVG-R01 JYRO-N...

Regular price ¥3,080.00 -34% Price ¥2,033.00
 • Reduced price
CFA-44 For Modelers Edition...

CFA-44 For Modelers Edition...

Regular price ¥4,840.00 -31% Price ¥3,340.00
 • Reduced price
CFA-44 ACE COMBAT Series...

CFA-44 ACE COMBAT Series...

Regular price ¥5,940.00 -31% Price ¥4,099.00
 • Reduced price
Evoroid Progress God...

Evoroid Progress God...

Regular price ¥3,080.00 -34% Price ¥2,033.00
 • Reduced price
Muv-Luv Alternative Total...

Muv-Luv Alternative Total...

Regular price ¥3,850.00 -31% Price ¥2,657.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS RZ-010 Pteras...

HMM ZOIDS RZ-010 Pteras...

Regular price ¥5,280.00 -31% Price ¥3,643.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS EPZ-003 Great...

HMM ZOIDS EPZ-003 Great...

Regular price ¥8,580.00 -31% Price ¥5,920.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS Gojulas the Ogre...

HMM ZOIDS Gojulas the Ogre...

Regular price ¥32,780.00 -31% Price ¥22,618.00
 • Reduced price
Hexa Gear L.O.Z [Lord of...

Hexa Gear L.O.Z [Lord of...

Regular price ¥8,910.00 -34% Price ¥5,881.00
 • Reduced price
Hexa Gear Early Governor...

Hexa Gear Early Governor...

Regular price ¥2,860.00 -31% Price ¥1,973.00
 • Reduced price
Hexa Gear Governor...

Hexa Gear Governor...

Regular price ¥2,750.00 -34% Price ¥1,815.00
 • Reduced price
Hexa Gear Governor Armor...

Hexa Gear Governor Armor...

Regular price ¥2,750.00 -34% Price ¥1,815.00
 • Reduced price
Muv-Luv Alternative DUTY...

Muv-Luv Alternative DUTY...

Regular price ¥6,380.00 -31% Price ¥4,402.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS EZ-049 Berserk...

HMM ZOIDS EZ-049 Berserk...

Regular price ¥9,680.00 -31% Price ¥6,679.00
 • Reduced price
Muv-Luv Alternative Total...

Muv-Luv Alternative Total...

Regular price ¥3,630.00 -31% Price ¥2,505.00
 • Reduced price
Xenoblade 2 Siren Plastic...

Xenoblade 2 Siren Plastic...

Regular price ¥13,200.00 -31% Price ¥9,108.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS DPZ-10 Dark Horn...

HMM ZOIDS DPZ-10 Dark Horn...

Regular price ¥7,480.00 -31% Price ¥5,161.00
 • Reduced price
HMM ZOIDS RZ-007 Shield...

HMM ZOIDS RZ-007 Shield...

Regular price ¥6,600.00 -31% Price ¥4,554.00
 • Reduced price
Frame Arms Girl Shiki...

Frame Arms Girl Shiki...

Price ¥7,040.00